Πολιτική Απορρήτου

Μας εξουσιοδοτείτε να χρησιμοποιούμε, να αποθηκεύουμε ή να επεξεργαζόμαστε με άλλους τρόπους, προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο όνομα και τη διεύθυνσή σας, που ταυτοποιούν προσωπικά εσάς και όλα τα μέρη της κράτησής σας ("προσωπικές πληροφορίες") που επιτρέπουν σε εμάς, στους συνεταίρους μας, στους συνεργάτες μας, στους διαδόχους μας (συμπεριλαμβανομένου του αγοραστή όλης ή μέρους της επιχείρησής μας), στους υφισταμένους, στους υπεργολάβους και σε οποιαδήποτε άλλα τρίτα μέρη να παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Συμφωνείτε ότι θα συμμορφωθείτε με όσα προβλέπει ο Νόμος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσον αφορά στη χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Εμείς ή άλλα μέλη του Ομίλου Louis Hotel Group μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες για να σας στείλουμε ενημέρωση σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θεωρούμε ότι ίσως σας ενδιαφέρουν, εφόσον κάνετε εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας μας ή δεχτείτε να λαμβάνετε τέτοιες προσφορές κατά την κράτηση.

Αν θέλετε να παράσχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε ώστε να σας στέλνουν πληροφόρηση για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές τους, παρακαλούμε ενημερώστε μας σύμφωνα με αυτή τη δήλωση απορρήτου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν έχουν αντίστοιχη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Εάν κατά τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας παράσχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δε θα κοινοποιήσουμε αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.