Γενικές ερωτήσεις

  • LOUIS PHAETHON BEACH

  • Λεωφόρος Αφροδίτης 22, Γεροσκήπου
  • 8204 Πάφος - Κύπρος
  • Τηλ: +357 269 64 600
  • phaethon@louishotels.com